VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Minibyen

Foreningen Gl. Munkebo Miniby, der blev stiftet den 17. januar 1996, har siden starten bygget kopier af mere end 100 huse og ejendommen fra det ”gamle Munkebo”.

Det er sket i størrelsesforholdet 1:10, og blandt de mest markante bygningsværker i minibyen er Munkebo Kro og Munkebo Kirke. Alle huse og ejendomme er bygget, som de så ud før 1959. Året er valgt fordi, Munkebo da begyndte at skifte karakter fra fisker- og bondesamfund til moderne industriby.

Det er en kreds af frivillige, der har dannet foreningen G. Munkebo Miniby, og via medlemsskaber og sponsorater skaffer de penge til byggeriet af de mange huse og ejendomme. De frivillige støber selv sten og tagsten til husene, der er gengivet helt ned til mindste detalje. Det gælder for eksempel placering af vinduer og døre.

Mange af Munkebos gamle huse og gårde er enten revet ned eller moderniseret i en sådan grad, at deres oprindelige udseende er gået tabt. Derfor består en del af minibyens arbejde i at skaffe oplysninger om disse huse, og i enkelte tilfælde er fantasien taget til hjælp for at skabe et realistisk billede.

Minibyens værksted er indrettet i et af tre nedlaget fællesvaskerier, som Ejendomsselskabet Lindø A/S opførte i forbindelse med anlæggelse af Lindøbyen. Vaskerierne blev nedlagt i takt med, at vaskemaskinen holdt dens indtog i private boliger.