VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Møllebakken

På toppen af bakken mellem ”Højen” og ”Drejet”, tæt ved en tidligere mergelgrav, er der en smuk udsigt over Kertinge Nor og til Munkebo Bakke i det fjerne. Den runde bakke ned mod noret er den tidligere møllebakke.

Munkebos første vejrmølle, en stubmølle, lå i Munkebo bag ved nuværende Fjordvej 90 og blev ødelagt af svenskerne under Karl Gustaf krigen 1657-1659. Munkebo var derefter uden mølle i 80 år, indtil en ny i 1740 blev opført af ejeren til hovedgården Østergård på møllebakken. Den brændte i 1872. Den afløstes af en såkaldt hollandsk mølle, en ny mølletype, som stadig kan ses andre steder i landet. Også den blev ildens bytte i 1946. Bag bakken ved Kølstrupvej ligger stadig de tidligere mølleres nu stærkt ombyggede bolig.