skip_to_main_content
kløverstier

Kløversti | Mosen/byparken og jættestuerne

De 2 jættestuer

De såkaldte jættestuer, på ældre generalstabskort kaldt ”jyndovne”, er fra yngre stenalder eller bondestenalderen, og afløste dysserne som begravelsespladser. Jættestuerne er gravhøje, hvis kammer og adgangstunnel skjuler sig under en jordhøj.