kløverstier

Kløversti | Museumshavnen

Ud for klubhuset er der anløbspladser for foreningens gamle træskibe.  Men der er også indrettet en egentlig museumshavn for historiske fiskejoller fra byen. Bæltsbåden ”Rylen” fra 1896  ligger også ved FOK.

Den blev kendt som ekspeditionsskib for Achton Friis og Johannes Larsens berømte togter ” Til de Danskes Øer” i 1920’erne.

I dag tilhører skibet Johannes Larsen Museet, der fortsat bruger det til et kunstnerisk og erkendelsesmæssigt ” Gensyn med de Danskes Øer”.En lille udstilling ved museumshavnen beretter mere om FOK, de gamle skibe og fiskeriet for mere end 100 år siden.