skip_to_main_content
kløverstier

Kløversti | Museumshavnen

I begyndelsen af 1900’tallet lå der ud til vandet en række fiskehandelshuse, eller måske rettere skure. Et af dem er endnu bevaret og fungerer som klubhus for træskibsforeningen – FOK.