kløverstier

Kløversti | Nordstranden

Badelivet i Kerteminde tog så småt sin begyndelse i 1890’erne. Der blev anlagt en herrebadeanstalt på nordre havnemole og året efter en damebadeanstalt på søndre mole.