VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Nye tider – Et gadegennembrud

”Kerteminde for to år siden( 1898), er noget ganske andet end Kerteminde nu. Nu er det en turist by der besøges af det ganske fede Fyn og en del københavnere med.

Fordum var Kerteminde en lille nænsom flække, der i følelsen af ubetydelighed af afsideshed krøb sammen i et par lange tarme af gader med græs-stenbro – nu, ja nu er der badehotel; hermed er al ting sagt … Nye treettages paladser med tårne og karnapper rækker sig storsnudet op over alt det ældgamle ærværdige lave … I år (1900) fik Kerteminde bane til Odense med en pæn lille station og et grufuldt jernstillads over havnen. Derfor er byen hver søndag propfuld af turister ..”

Citatet stammer fra en af flere artikler om Kerteminde i hovedstadspressen i sommeren 1900. Når byen pludselig var interessant for læsere i andre dele af landet skyldes det, at den med ’et skiftede image fra en lille idyllisk fiskerby til en moderne turistby. Jernbanen gav helt nye vilkår for byens erhvervsliv og medførte en omlægning af byens plan, der blev stærkere orienteret mod havneområdet, hvor banegården kom til at ligge.

Trollegården er et eksempel på en af de bygårde, der langt op i 1800’tallet drev Landbrug. Til Trollegården var der også knyttet en bevilling, der tillod fabrikation af brændevin. Affaldsproduktionen fra brænderiet udnyttedes som foder til gårdens 40 køer. Ejendommen beholdt sit navn efter at brændevinsbrænder Trolle i 1872 havde afhændet den.

Tanken opstod om at skaffe en direkte forbindelse fra centrum til jernbanen. Byrådet blev skakmat, da tobaksfabrikant Jacob Chr. Becher opkøbte en af byens største ejendomme, den gamle firlængede Trollegård, og seks huse i Strandgade. Det hele rev han ned for at få plads til to store bygningskomplekser, der kom til at dominere bymidten og give den en ny profil. Projektets hovedformål var Strandhotellet, der blev placeret lige over for den nye banegård. Bag hotellet blev der bygget en ny Trollegård, og der blev plads til en ny privat gade Trollegade.

For de undrende kerteminderes øjne rejste sig et hotel Strandhotellet, der langt overgik, hvad man hidtil havde set på dette område område. -  Strandhotellets levetid blev ikke lang. Nu er der indrettet lejligheder.

” Høkeren” i Trollegade  blev i 1983 indrettet som en butik fra århundredskiftet med originalt inventar fra nogle af de gamle forretninger der blev nedlagt. Høkeren er stadig en af byens sommerattraktioner.