VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Røjerup Sø

Røjerup Sø Eller Røjerup Mose
Er en del af et stort dødeislandskab som blev skabt under især den sidste istid i Danmark. Weichel – som strakte sig fra 115000 til 11500 år før nu.

 

Et sammenhængende moseområde, bestående af bl.a moserne Røjerup – Rønninge – Brabæk – Birkende Moser.

I tidligere tider, har området derved været meget vådt og sumpet, med mange engområder.

Moserne er såkaldte dødishuller som blev afsat under gruset i det man kalder Langeskov Hedeslette.

Røjerup Mose er på ca. 4 ha. og man regner med, at den tidligere har været helt sammenhørende med Rønninge Mose ved Bytoften. Men iflg. Pastor Benz, præst i Rønninge 1820, var der også på den tid 2 søer/moser.

Navnet Røjerup Mose stammer fra, at mosen og de omkringliggende enge tidligere hørte under landsbyen Røjerup, som lå mellem Langeskovcentret og Bytoften.

Der har som i mange andre moser været tskåret tøv. Både i ældre tid, og under både 1. og der er ikke gjort arkæologiske fund i mosen. Men der er bevis for, at stenalderfolket har boet her (Stenalderboplads i området mod motorvejen) og en del kulturlag og kogegruber fra jernalderen fortæller, at også vikingerne har boet her. Ellers er det en lille naturperle med gode stier hele vejen rundt.

Rigtig god fuglelokalitet, er man heldig, så høres nattergalen. Batman huserer her også, der er flere flagermusearter i området, bl. a. vandflagermus og brunflagermus.

Af fisk kan nævnes suder aborrer, skaller og gedder. Og – i gammel tid var det kun ejerne, dvs. bønderne fra Røjerup og godserne som måtte smide krogen i vandet.