skip_to_main_content
kløverstier

Kløversti | Røjerup Sø

Røjerup Sø Eller Røjerup Mose
Er en del af et stort dødeislandskab som blev skabt under især den sidste istid i Danmark. Weichel – som strakte sig fra 115000 til 11500 år før nu.