skip_to_main_content
kløverstier

Kløversti | Skovstien Rosendalen

Et dige er en menneskeskabt vold af sten, jord eller tang. Digerne i det danske samfund er lavet for at danne skel mellem sogne, ejerlav, marker og ejendomme eller for at holde kreaturer ude fra dyrkede arealer.