VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Svanehøj

I 1860 erfarer amatørarkæologen apoteker Fribert, at en gammel gravhøj er ved at blive planeret ud. Allerede året forinden havde bonden fundet en større stensætning opsat ligesom et tingsted. Nu var der længere inde fundet endnu en stensætning opsat i regelmæssig cirkelform.

Den var urørt. I 1961 forestod Fribert udgravningen.2,5 munder en 39 meter bred brolægning fandt han et gravkammer. Da dækstenene var fjernet blev der kun fundet hensmuldrede ben og brudstykker af ler urner.

I forbindelse med krigen i 1864  blev der – som forsvar af Odense Fjord – opsat kanonstillinger på gravhøjene Dalbyhøj ved Munkebo og Svanehøj på Over Kærby Bakke.

I 1884 foretager Nationalmuseet en registrering. Bonden har fortsat afgravningen af højen. Det hele er forstyrret. Rundt om på højen ses ubrændte ben. Der er rester efter flere forskellige stensætninger.

Nu er gravhøje fredede, men der er kun få bevarede tilbage. Bronzealderhøjen Svanehøj har engang været mindst 37 m. i tværmål og 5 m høj.  En kæmpehøj, der markant kronede bakkens top. Nu er den en skygge af sig selv. Bredden varierer imellem 20 og 10 m, og den er under 2 m høj. Den er nu indrettet som et populært udsigtspunkt med trappe og bænk. Udsigten er storslået hele vejen rundt.