skip_to_main_content
kløverstier

Kløversti | Svanehøj

I 1860 erfarer amatørarkæologen apoteker Fribert, at en gammel gravhøj er ved at blive planeret ud. Allerede året forinden havde bonden fundet en større stensætning opsat ligesom et tingsted. Nu var der længere inde fundet endnu en stensætning opsat i regelmæssig cirkelform.