skip_to_main_content
kløverstier

Kløversti | Svenskekrigen

Den 31. oktober 1659 gik den dansk-hollandske hær i land ved Kikkenborg. Svenskerne blev fordrevet. Men da dagen var omme, lå Kerteminde næsten som en ruinhob.