VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Svenskekrigen

Den 31. oktober 1659 gik den dansk-hollandske hær i land ved Kikkenborg. Svenskerne blev fordrevet. Men da dagen var omme, lå Kerteminde næsten som en ruinhob.

Vi ved ikke hvor mange der blev dræbt, men det var gået hårdt ud over byens bedste huse, der lå ved havnen. Skibsbroen og Langebro var delvis ødelagte, og der var sket stor skade på de skibe, der lå i havnen.

Tre års krig med egne og fremmede troppers indkvartering, brandbeskatning, myrderier, vold, ildpåsættelser og plyndringer havde lagt land og by øde. Befolkningen var kraftigt formindsket, nogle landsbyer lå helt øde, og den resterende befolkning var svækket af sygdomme og hungersnød. Særdeles strenge vintre forværrede forholdene yderligere.