VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Sybergland

Den bynære del af Taarup Inddæmmede Strand er inde i en stor forandringsproces med etableringen af 2 store sammenhængende rekreative områder.

Dele af den tidligere strand ændres nu til et stort sølandskab med en privat golfbane, der strækker sig op over bakkerne ved Over Kærby og ned til den gamle strand, hvor det kommunale Sybergland begynder. Området er opkaldt efter maleren Fritz Syberg. Syberg har ofte benyttet området til sine motiver. Det kommunale område får 2 søer, der er op til 4 meter dybe. Ved den vestlige, store sø, hvoraf halvdelen er meget lavvandet, vil fuglene kunne opholde sig uforstyrret. Dyrelivet kan betragtes på afstand. Det bolignære rekreative søområde giver mulighed for at der kan opføres broer, bålpladser, hytter, shelters mv. Frivillige og foreninger ønskes inddraget. Der må  ikke være motoriserede aktiviteter.