VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Taarup inddæmmede Strand

I 1812 blev den store Taarup Fjord inddæmmet ud mod Odense Fjord og Storebælt. Fjorden var meget lavvandet. Den dybeste del var kun1,5 meterdyb. Ud mod Odense Fjord var indløbet bredt, men ud mod Storebælt meget smalt med navnet Bådsbækken.

Hindsholm var ikke længere en ø, men landfast med resten af Fyn.

Det tørlagte land deltes imellem Kerteminde, godserne Lundsgaard, Hverringe, Brolykke ( nu Hverringe) og nogle enkelte selvejerbønder. Herved blev købstadsjorden betragteligt udvidet med 80 tønder land til de i forvejn 207 tønder land, men værdien var i begyndelsen beskeden.

Slusesystemet, der skulle sende vandet ud i Storebælt, blev meget ofte overbelastet, og store dele af området kom til at stå under vand. Omkring 80 % var våde enge. Senere, da afvandingen blev forbedret, blev de våde enge tørre, og i 1943 udgjorde agerlandet 60 %. Men først med etableringen af en elektrisk pumpe i 1951 blev Tårup Strand et egentligt dyrkningssikkert kulturland.

Siden 2006 har kommunen været involveret i projekter, der kan genetablere dele af Taarup Fjorden som vådområde. Nu er projektet reduceret til kun at omfatte100 habynært areal, en mindre del af hele Taarup Fjorden, men et realiserbart projekt.