kløverstier

Kløversti | Taarup inddæmmede Strand

Hindsholm var ikke længere en ø, men landfast med resten af Fyn.

Det tørlagte land deltes imellem Kerteminde, godserne Lundsgaard, Hverringe, Brolykke ( nu Hverringe) og nogle enkelte selvejerbønder. Herved blev købstadsjorden betragteligt udvidet med 80 tønder land til de i forvejn 207 tønder land, men værdien var i begyndelsen beskeden.

Slusesystemet, der skulle sende vandet ud i Storebælt, blev meget ofte overbelastet, og store dele af området kom til at stå under vand. Omkring 80 % var våde enge. Senere, da afvandingen blev forbedret, blev de våde enge tørre, og i 1943 udgjorde agerlandet 60 %. Men først med etableringen af en elektrisk pumpe i 1951 blev Tårup Strand et egentligt dyrkningssikkert kulturland.

Siden 2006 har kommunen været involveret i projekter, der kan genetablere dele af Taarup Fjorden som vådområde. Nu er projektet reduceret til kun at omfatte100 habynært areal, en mindre del af hele Taarup Fjorden, men et realiserbart projekt.