kløverstier

Kløversti | Ved Bakkekammen

I baggruden skimtes øen Vigelsø og de kunstige bakker på Stige Ø. Dræby ligger nogenlunde uberørt hen af den vældige udvikling som ramte nabobyen Munkebo i slutningen af 1950’erne. Byen fremstår stadig som landsby med nogle meget gamle, nogle steder tætliggende gårde. Da landsbyjorden blev udskiftet i 1797, valgte man i modsætning til Munkebo nemlig den såkaldte stjerneudskiftning, så gårdene kunne undgå udflytning. Anlægget af amtsvejen uden om Dræby i 1937 har betydet, at markernes stjerneformede fordeling ikke er tydelig her fra sydsiden, og en del hegn er også gået til, men på et luftfoto eller generalstabskort ses stjernemønstret ganske klart.