VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | ved Skyttehuset

Herfra stiger terrænet op ad den vestlige ende af Munkebo Bakke kaldet Dalbys høj, som også botanisk er særdeles interessant. Navnet henviser formodentlig til en tidligere landsby som forsvandt i Vikingetiden og til en oldtidshøj af dette navn.

Arealet var i tiden før udskiftningen overdrev, d.v.s. et område mellem landsbyernes marker, hvor kvæget græssede. Det groede senere til, men i 2007-2008 blev det delvist ryddet af Hedeselskabet, så det nu igen næsten fremtræder som overdrev med græssende kreaturer tilhørende et kogræsserlav. Flere kilder udspringer deroppe. To har givet navn til to af Munkebos marker i landsbyfællesskabets tid, den vestligste, ”Kildebjerg Mark”, og den østligste, ”Frossenkilde Mark”.               

Oppe på selve højdedraget lå tidligere måske flere gravhøje, nu kun en, der har været anvendt både i sten- og bronzealderen, og som gav navn til en af Munkebos gårde, ”Højegård”, på hvis jord de lå.  I 1884 undersøgte Nationalmuseet højen, eller resterne af den, for på det tidspunkt var den allerede stærkt beskadiget, både på grund af plyndring og udpløjning, og fordi der etableredes en kanonstilling i området under krigen i 1864.

En lokal brevkilde viser at man fra Dalbys høj kunne følge skibsfarten på Odense Fjord til og fra Odense.