VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Vigerø og Værftet

Lindøkranen er fortsat Munkebos varetegn, selv om Lindøværftet er nedlagt og værftsarealet omdøbt til Lindø Industripark.

Når man betragter Lindø Industripark fra sydvest, er det først og fremmest den kolossale portalkran og den store Hal Syd, man bider mærke i.

Begge dele er resultatet af nogle omfattende udvidelser Lindøværftet i sin tid gennemførte for at optimere produktionen. Oprindeligt byggede man skibene ved hjælp af tårnkraner i stil med dem, man fortsat ser i sving på industriarealet. Udviklingen krævede imidlertid større og større skibe og det hurtigere og hurtigere.

Det betød nye byggemetoder, og den nok mest markante udvidelse af værftet fandt sted, da man i slutningen af 1960’erne tog Dok III og Munkebos vartegn, den mere end 100 meter høje portalkran, i brug, og det blev muligt at bygge tankskibe på over300.000 tons dødvægt.

Den 38 m. høje Hal Syd kom til i 1991. Den har forskydeligt tag, og derfor blev portalkranens spor forlænget, så den kunne hente de sammensvejsede sektioner i hallen.

Den selvsamme kran bukkede i øvrigt under i forbindelse med orkanen, der ramte Danmark 3. december 1999, men en ny, 110 m. høj og noget slankere portalkran blev taget i brug i maj 2001.

Tæt på værftsområdet

En anden opsigtsvækkende udvidelse på Værftet fandt sted i 2004, da Værftet opførte en over 40 m. høj skibsbygningshal, der er smukt malet i grønne og blå nuancer.

Gavlen af den store hal, der ligger for enden af det oprindelige værftsområde, kan ses herfra. Fra hallen transporteres de store skibssektioner til Hal Syd eller de store planer (d.v.s. arealer eller pladser), som portalkranen også skræver over, og derfra løftes sektionerne ned i dokken. Når man går ad stien herfra og mod nordøst, passeres kæmpehallen, men forinden går man langs et stort skovbælte, som Lindøværftet etablerede i 1990’erne for at afskærme og forhindre støjgener. Vælger man at tage en afstikker ud ad Vigerøvej, kommer man meget tæt på Værftet, og på den lange tange, der danner læ mod Odense Fjord, kan man se pumpestationen fra 1948, der med elkraft tørlægger de inddæmmede arealer mellem Værftet og Dræby.

Selv om Lindøværftet er fortid, så er værftsområdet fortsat rig på aktivitet. Senest har det vakt stor opmærksomhed, at Bladt Industries har bygget store mølletårne i den vestlige ende af værftsarealet. Det er også i stort set samme område, at Lindoe Offshore Renewables Center (LORC) har etableret et stort testcenter til afprøvning af naceller (vindmøllehuse). Centret betragtes som et af Europas mest højteknologiske af sin art.