Kajak til vands i Kerteminde

Kajakrute | Rundt om Kerteminde Fjord & Kertinge Nor

Foto: Erik Østergaard

Denne kajakrute bevæger sig rundt i den smukke natur langs med Kerteminde fjord og Kertinge Nor.

Her kan man opleve et rigt fugleliv, som det er muligt at komme tæt på, hvis man bevæger sig stille frem.

I de høje himmelstrøg kan man være heldig at se havørneparret svæve majestætisk på de opadgående vinde for pludseligt at dykke mod et muligt bytte, flokke af blishøns som vugger i vandoverfladens krusninger. 

Fjordbreden byder på forskellige oplevelser, hvorfor det varmt anbefales at sejle tæt mod bredden, da man kommer tættere på geologiens og kulturens mangeartede udtryk, samt dyrelivet. Skove, skrænter, sandstrande, sivstrækninger, et slot, måske et vikingeskib, landsbykirker, fiskere som rygter deres garn, lysfartøjer osv. En anden stor fordel ved altid -så vist muligt- at sejle langs kyst og bred er at sikkerheden øges betragteligt. Skulle man kæntre, så vil man oftest kunne bunde, og hvis nødvendigt gå i land for en stund.

Kajakrutens længde - 22 km

Hvis du ønsker at ændre i rutens distance, kan det naturligvis nemt lade sig gøre. Du kan selv bestemme hvilket af isætningsstederne du vil vælge og herudfra komponere din egen rute og længden heraf.

Sværhedsgrad. Let til øvet

Vurderingen er baseret på, at man sejler langs med fjordens bred, så er det muligt for let øvede at sejle her, da man altid vil være i stand til at kunne bunde. Bevæger man sig ud i fjorden øges sværhedsgraden, så det kræver større kajakfærdigheder.  Som minimum skal man kunne foretage makkerredning, hvis man sejler i gruppe eller solo redning, hvis man sejler alene.

Sikkerhed: Du er fuldt ud ansvarlig for din egen sikkerhed. Det er helt din egen beslutning og dit ansvar at sejle ud i kajak. Det følgende er bare råd, der er beregnet til at være en service for dig, og ikke mere!

Isætning, pausesteder og seværdigheder
Hvis man ikke er en øvet og erfaren kajakroer, så anbefales det at man ikke sætter sin kajak i fra havnen. Det skyldes, at det kan være meget lumsk at skulle passere de ”røde spots” i form af kraftige modstrømme, som befinder sig i farvandet mellem Rudolf Mathis og tidligere Cafe Mathis. Sæt derfor i fra isætningssted 01 eller isætningssted 02.

Liste
Kort
01 | Isætningssted
Foto: VisitKerteminde

01 | Isætningssted

Isætning fra stenstrand. Parkering på græsstykke lige syd for Kerteminde Roklub. Kør til højre mod roklubben og drej straks herefter til venstre.

Læs mere
02 | Isætnings & pausested
Foto: VisitKerteminde

02 | Isætnings & pausested

Kerteminde Lillestrand.

Nem isætning på sandstrand.

Borde og stole.

Parkering.

Læs mere
03 | Pausested
Foto: VisitKerteminde

03 | Pausested

Flere gode pausesteder forefindes i lille bugt kort efter Vikingemuseet Ladby

Læs mere
04 | Isætnings & pausested
Foto: Erik Østergaard

04 | Isætnings & pausested

Kølstrup Forsamlingshus.

Isætning & landgang fra sandstrand.

Parkering, Borde, bænk og legeplads.

Læs mere
05 | Seværdighed
Foto: VisitKerteminde

05 | Seværdighed

Kølstrup Kirke.

parkering & toilet

Læs mere
06 | Isætningssted
Foto: Erik Østergaard

06 | Isætningssted

Sti fra Kølstrup Præstegård

Læs mere
07 | Isætning & pausested
Foto: VisitKerteminde

07 | Isætning & pausested

Broen i Kølstrup.

Nem isætning og landgang fra sandstrand.

Der findes borde og bænke.

Læs mere
08 | Seværdighed fra kajak
Foto: VisitKerteminde

08 | Seværdighed fra kajak

Ulriksholm Slot. 

Privat. Ingen landgang og adgang.

Læs mere
09 | Isætning & pausested
Foto: VisitKerteminde

09 | Isætning & pausested

Ydre anløbsbro i Munkebo jollehavn. Egnet til kajak-landgang.

Parkering, toilet.

 

Læs mere
10 | Seværdighed
Foto: VisitKerteminde

10 | Seværdighed

Munkebo Kirke

 

Læs mere
11 | Pausested
Foto: VisitKerteminde

11 | Pausested

Lille ø nordøst for Munkebo

Læs mere
12 | Pausested
Foto: Erik Østergaard

12 | Pausested

Langs bredden ud for Lille Viby.

Læs mere

Unikke naturoplevelser venter på vandet

Naturoplevelser på vandet
Fra et mindre fartøj som en kajak kan man komme rigtig tæt på naturen og få nogle unikke naturoplevelser. Bevæger man sig lydløst frem kan man være upåagtet af dyre- og fugleliv. Når kystlandskabet opleves ude fra sker det i en større skala end man kan til fods langs kyst og bred. Det er muligt at komme til ellers svært tilgængelige steder.

En større viden om og opmærksomhed på naturen kan berige en med endnu større oplevelser på vandet. Samtidig kan en dybere naturforståelse skærpe opmærksomheden på at udvise en mere naturvenlig adfærd.

Her nogle råd til at udvise naturvenlig adfærd samt regler som gælder for kysten

Hvad man især skal være opmærksom på 
I yngleperioden fra begyndelsen af marts til sidst i juli er det vigtigt at tage et særligt hensyn til fuglene og deres unger.

Landgang er ikke tilladt på de fleste ubeboede øer og holme i yngletiden

Tag aldrig ophold nær fugles reder og unger. Aldrig nærmere end 300 meter fra fuglekolonier.

Et udpluk af reglerne, der gælder for kysten

  • Man må ikke gøre ophold på private strande nærmere 50 m. fra be­boelsesbygninger.
  • På kysten må man med få undtagelser færdes til fods op til, hvor den sammenhængende landvegetation starter.
  • Man må kortvarigt have en båd uden motor liggende på stranden, 
  • Man må kortvarigt gøre ophold og bade på strande

Sikkerhed: Du er fuldt ud ansvarlig for din egen sikkerhed. Det er helt din egen beslutning og dit ansvar at sejle ud i kajak. Det følgende er bare råd, der er beregnet til at være en service for dig, og ikke mere!

Tekst og foto af Erik Østergaard

FAQ

Ja man kan godt ro om vinteren, Ved vinterroning gælder der helt særlige sikkerhedsforanstaltninger, hvis man sejler om vinteren. Forbered turen og ro kystnært og sikkert.

Vinterroning kan være fantastisk smukt med stille vand, iskrystaller på dækkenet og en kyststrækning, der er hvid af sne. Men det er også kulden, der er den største fare.

Ro med en makker
Ro aldrig alene om vinteren.

Skulle en af jer kæntre, er en makkerredning den hurtigste metode til at komme op af vandet igen.

En egenredning tager for lang tid. Men hvis du har et sikkert rul, er det selvfølgelig den hurtigste og sikreste egenredning.

Kend dine færdigheder
Vær sikker på, at du er i stand til at udføre en makkerredning og en dobbelt makkerredning. Ellers skal du ikke ro ud.

Planlæg turen hjemmefra
Find ud af hjemmefra, hvor du vil ro hen og sørg for at andre kender din tur og forventet hjemkomst, så du ikke skaber unødig ængstelse.

Tjek vejrudsigten. Tåge, havgus mv. kan komme hurtigt. Skifter vejret, er virkningen også mere mærkbar end om sommeren. Det kan være klogest at ro mod vinden ud og med vinden hjem, så du har kræfter til hjemturen.

Arrangér back up, hvis du vil ud på en lidt længere tur: Hvem kan komme og hente dig og kajakken, hvis det bliver for koldt eller hårdt at ro?

Husk altid mobiltelefon i vandtæt pose.

Korte, kystnære ture
Ro altid nær kysten om vinteren, så du hurtigt kan komme i land, hvis du skulle kæntre. Lad være med lige at stikke over en bugt el. lign.

Ro korte ture. Kulde kan tære mere på kræfterne, end man tror.

Når du kommer tilbage, kan du altid supplere med en lille tur mere.

Tag skiftetøj med – hver gang
Et komplet sæt skiftetøj i en vandtæt pose er obligatorisk om vinteren. Uld-undertøj, fleecetrøje mv. En ekstra uldhue er god, hvis du skal have varmen igen.

Læs mere om det her

Man bør sejle udenom større fugleflokke.

Kom ikke for tæt på svaner når de i løbet af sommeren fælder deres svingfjer og ikke kan flyve. Da de ikke kan flytte sig ret langt særlig hurtigt, bliver de nemt stressede.

Er man så heldige at møde marsvin og sæler ror man ikke tættere end 100 meter på.

Hvis du vil vide hvad der er at opleve i Kerteminde, så kan du hente GoVisitKerteminde App'en, som kan hentes her:
Appstore: https://apps.apple.com/dk/app/govisitkerteminde/id1574629620?l=da
GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geoguideapp.kerteminde

Hvis du skal ud og ro i kajak, er det en god ide at hente App'en SejlSikkert.
Her finder du blandt andet strøm-og vindprognoser samt nyttig sikkerhedsinformation. Download App'en her

Bliv inspireret til mere

Rødkærgård kajakudlejning
Rødkærgård kajakudlejning
Kertinge Nor / Kerteminde Fjord
Kertinge Nor / Kerteminde Fjord